ข้อมูลสมาชิก []

Sound
sombat.k@hotmail.com
สมบัติ คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3 /ชำนาญการพิเศษ
ชาย
โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
46 หมู่1
ภาคเหนือ
เชียงราย
แม่จัน
แม่คำ
089-955-2560
รุ่นที่ 1 (เข้า ปี 2530)
2534
วิทยาลัยครูเชียงราย
การศึกษาปฐมวัย
บริหารการศึกษา