ข้อมูลสมาชิก []

admin
sooksun_s@hotmail.com
นายสุขสันต์ สอนนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3 /ชำนาญการพิเศษ
ชาย
โรงเรียนบ้านพญาไพร
36/1 หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ
ภาคเหนือ
เชียงราย
แม่ฟ้าหลวง
เทอดไทย
081-277-1948
0
2534
วิทยาลัยครูเชียงราย
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารการศึกษา
ผอ.โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป เชียงรายเขต 3