สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครู:กุญแจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

 

     สวัสดีครับพี่น้อง ชาว คุรุทายาท นี่คงเป็นการเริ่มต้นของการพบกันครั้งแรก ของอดีตนักศึกษา คุรุทายาท การเริ่มต้นครั้งนี้ จะว่าเป็นการดำเนินการที่ ฉุกละหุก ก็ว่าได้ หรือจะว่ามีการเตรียมการมาเนิ่นนานแล้ว ก้ว่าได้เช่นกัน ที่บอกฉุกละหุก ในมุมมองของ ผู้ที่ไม่ได้คิดหรือเตรียมการ ก็อาจจะมองว่า มีเพียงการแจ้งทางไลน์กันไม่กี่วัน แล้วก็มีการสำรวจ รายชื่อผู้ที่มาร่วมงาน ทางออนไลน์ ใช้ระยะเวลาเตรียมการประมาณ 1 เดือน เท่านั้นเอง แต่หากอีกแง่มุมหนึ่ง เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เกิด โครงการคุรุทายาท ครั้งแรก เมื่อ ปีการศึกษา 2530 มาถึงวันนี้ก็ค่อนข้อางนานมาแล้ว หลายคนที่มีแนวคิดตรงกันว่า ควรจะต้องมีการรวมกลุ่ม คุรุทายาท ทั้งประเทศขึ้นได้แล้ว จึงเริ่มมีการวางแผนของแต่ละคนไว้ มาเนิ่นนานแล้ว เช่นกัน


   เมื่อมี ศน.วีรัตน์ สานุมิตร เปิดประเด็นการรวมกลุ่ม และได้รับการตอบสนองจาก ท่าน ผอ.วืระ แข็งกสิการ พร้อมกับการอภิปรายสนับสนุน จาก เพื่อนสมาชิกในกลุ่มไลน์ จึงเกิดการ พบกันครั้งแรกของคุรุทายาททั้งประเทศ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยท่านศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงมาบัญชาการเอง

     ถึงแม้ว่าการดำเนินการในครั้งแรกนั้นมีสมาชิกมาร่วม ไม่ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ตาม ก็ถือเป้นก้าวแรกที่เราจะต้อง ก้าวเดินกันก่อน เพื่อให้เกิดก้าวที่ สองและสาม สี่..ตามมาเรื่อยๆ และจากผลการพูดคุยระบกลุ่มใหญ่ในครั้งนี้นั้นในช่วงแรก เราจะขับเคลื่อนกันไปในรูปแบบของชมรม เป็นการรวมกลุ่ม ผ่านสมาชิกคุรุทายาทระดับจังหวัด ไปสู่ระดับภาค และ สร้างความเข้มแข็งระดับจังหวัดต่อไป

     ในส่วนของปณิธานในการรวมกลุ่มนั้น ในวาระเริ่มต้นนี้ เราจะมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย และขยายเครือข่ายให้ด้มากที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศให้มากที่สุด และต่อจากนั้น เราค่อยๆสร้างผลงานกลุ่มให้เห็นภาพที่เด่นชัดถึง คุณภาพของคุรุทายาท เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มานำทางการศึกษาของไทย ให้พัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเป็น

     ดังนั้นในช่วงก่อร่างสร้างตัวนั้นความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เรามีอยู่ อาจจะมีเพียง คำว่าเลือดคุรุทายาทเท่านั้น เป็นตัวเชื่อม แต่ต่อไปนี้ เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นโดยใช้เครือข่าย Social Network และการพบปะสัมมนา พร้อมกับแนะนำ ชักชวนเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม ให้มีโอกาสทราบถึงการรวมตัวกัน ของพี่น้องคุรุทายาท เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีโอกาสพบเจอกับเพื่อน คุรุทายาทกลุ่มใหญ่ต่อไป

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง