กฎกติกามารยาทในการลง TEDS TALK

          ในวงหารือกับเพื่อนสมาชิกเพื่อขับเคลื่อน ชมรมคุรุทายาทนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง คือ การสร้างวงสนทนา เพื่อตกผลึก องค์ความรู้ หรือบางท่านเรียก PLC (Professional Learning Community) จึงได้หาช่องทางในการพบกันและเสวนากันทาง Online อย่างเป็นทางการ และจะใช้เวทีการนำเสนอแนวคิดผ่านวิดีโอสั้น และจะต้องนำเสนอโดย เราชาวคุรุทายาท (เน้นที่คุรุทายาท) หรือ ผู้ที่เป็นนักวิชาการการศึกษาที่มีแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับ ระบบการจัดการึกษาในประเทศไทย นั่นจึงเป็นที่มาของ  Teds Talk :Thai Eduction System Talk  (เสวนาการศึกษาไทย)  จะคัดเลือกมาจาก ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษา ในหลากหลายมิติ เช่น ด้านการบริการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการผลิตสื่อการสอน ด้านจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู้ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เป็นต้น โดยการนำเสนอควรมีลัษณะดังนี้

  1.นำเสนอประเด็นบนพื้นฐานข้อเท็จจริง 

  2.นำเสนอด้วยการพูดประกอบสื่อ วัสดุ เช่น Power point , Video, หรือ soft ware นำเสนออื่นๆ  เนื้อหาไม่ควรเกิน 10 นาที

  3.ใช้ชื่อจริง ห้ามใช้นามแฝงในการนำเสนอ

      ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเช่นไรบ้างครับ ?

 

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้