บทความล่าสุด

 • ระบบข้อมูลสมาชิกชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย

   

   

                                               ที่มา :เว็บไซต์  คุรุทายาทดอทเน็ต  http://www.kuruthayat.net/tedstalk/users/pm_users_list.php   

              เรียนพี่น้อง ชาวคุรุทายาทครับ ผมได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสมาชิก ขึ้น เพื่อใช้ในการส่งข่าวสารข้อมูลและใช้ติดต่อสื่อสารในวงสนทนาเพื่อพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโพล คุรุทายาทโพล ในอนาคต เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาชาติ

              ข้อมูลรายชื่อและ email บางส่วนที่นำมาใช้ในการลงข้อมูลได้ ผมได้รวบรวมมาจากการลงทะเบียน สัมมนา ของพี่น้องเมื่อง ปีก่อนและปีนี้ นำมาปรับปรุงข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่ข้อมูลนั้นยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องการให้ทุกท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง

              ดังนั้นเพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อ username และ password ก่อนเพิ่มชื่อใหม่ ตามลิงก์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cUwD49r9wmyN36Th0G9slLS2dJh0jXFyH8XApNgkFc/edit?usp=sharing 

  อ่านต่อ
 • สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครู:กุญแจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

   

       สวัสดีครับพี่น้อง ชาว คุรุทายาท นี่คงเป็นการเริ่มต้นของการพบกันครั้งแรก ของอดีตนักศึกษา คุรุทายาท การเริ่มต้นครั้งนี้ จะว่าเป็นการดำเนินการที่ ฉุกละหุก ก็ว่าได้ หรือจะว่ามีการเตรียมการมาเนิ่นนานแล้ว ก้ว่าได้เช่นกัน ที่บอกฉุกละหุก ในมุมมองของ ผู้ที่ไม่ได้คิดหรือเตรียมการ ก็อาจจะมองว่า มีเพียงการแจ้งทางไลน์กันไม่กี่วัน แล้วก็มีการสำรวจ รายชื่อผู้ที่มาร่วมงาน ทางออนไลน์ ใช้ระยะเวลาเตรียมการประมาณ 1 เดือน เท่านั้นเอง แต่หากอีกแง่มุมหนึ่ง เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เกิด โครงการคุรุทายาท ครั้งแรก เมื่อ ปีการศึกษา 2530 มาถึงวันนี้ก็ค่อนข้อางนานมาแล้ว หลายคนที่มีแนวคิดตรงกันว่า ควรจะต้องมีการรวมกลุ่ม คุรุทายาท ทั้งประเทศขึ้นได้แล้ว จึงเริ่มมีการวางแผนของแต่ละคนไว้ มาเนิ่นนานแล้ว เช่นกัน

  อ่านต่อ
 • เรียน พี่น้อง คุรุทายาท ทั่วประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ

  เรียน พี่น้อง คุรุทายาท ทั่วประเทศไทยที่รักทุกท่านครับ 

            กว่า 25 ปีนับตั้งแต่มีโครงการคุรุทายาทเกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย เรามักได้ยินกิตติศัพท์ และคำกล่าวขวัญในทางที่ดีเสมอ หลายคนก้าวสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ หลายคนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก มากมาย ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นโยบายของรัฐที่ผันผวนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผลการจัดการศึกษาที่ยังไม่รุดหน้าและครูมักตกเป็นจำเลยของสังคมเสมอ แต่พวกเราต่างยังคงตั้งมั่นในอุดมการณ์และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความทุ่มเท แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามบทบาทและภาระหน้าที่ จนได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นในวงการศึกษาตลอดมา แต่เนื่องจากตามพลังความคิด ความรู้ความสามารถตลอดจนบทเรียนที่มีค่าของพวกเรายังกระจัดกระจายและไม่มีแรงพอที่จะชี้นำหรือกำหนดทิศทางของการศึกษาไทยได้ จึงมีกลุ่มผู้นำของแต่ละรุ่นแต่ละภูมิภาคที่มีโอกาสได้รู้จักกัน ทำงานร่วมกัน มีแนวคิดเดียวกันได้พยายามรวบรวมพลังและสร้างกลุ่มคนที่ถูกปลูกฝังและฝึกฝนด้วยวิธีเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันโดยก่อตั้งกลุ่ม ในนาม “ชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย” เมื่อเมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559ที่ผ่านมา  โดยจัดประชุมสัมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ ครู: กุญแจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ณ จังหวัดชัยนาท  โดยท่านวิระ  แข็งกสิการ  ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นเจ้าภาพ

  อ่านต่อ
 • กฎกติกามารยาทในการลง TEDS TALK

            ในวงหารือกับเพื่อนสมาชิกเพื่อขับเคลื่อน ชมรมคุรุทายาทนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง คือ การสร้างวงสนทนา เพื่อตกผลึก องค์ความรู้ หรือบางท่านเรียก PLC (Professional Learning Community) จึงได้หาช่องทางในการพบกันและเสวนากันทาง Online อย่างเป็นทางการ และจะใช้เวทีการนำเสนอแนวคิดผ่านวิดีโอสั้น และจะต้องนำเสนอโดย เราชาวคุรุทายาท (เน้นที่คุรุทายาท) หรือ ผู้ที่เป็นนักวิชาการการศึกษาที่มีแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับ ระบบการจัดการึกษาในประเทศไทย นั่นจึงเป็นที่มาของ  Teds Talk :Thai Eduction System Talk  (เสวนาการศึกษาไทย)  จะคัดเลือกมาจาก ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษา ในหลากหลายมิติ เช่น ด้านการบริการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการผลิตสื่อการสอน ด้านจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู้ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เป็นต้น โดยการนำเสนอควรมีลัษณะดังนี้

    1.นำเสนอประเด็นบนพื้นฐานข้อเท็จจริง 

    2.นำเสนอด้วยการพูดประกอบสื่อ วัสดุ เช่น Power point , Video, หรือ soft ware นำเสนออื่นๆ  เนื้อหาไม่ควรเกิน 10 นาที

    3.ใช้ชื่อจริง ห้ามใช้นามแฝงในการนำเสนอ

        ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเช่นไรบ้างครับ ?

   

  อ่านต่อ
 • เสวนาการศึกษาไทย

     เสวนาการศึกษาไทย หรือ Teds talk :Thai education system talk  หรือ Education system in Thailand  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเอา ข้อเขียน บทความ การสนทนาเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศไทย เชิงวิพากย์ เพื่อ หาทางออกให้การศึกษาไทย

   

   

  อ่านต่อ